Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Vietējās teritorijas attīstība LEADER
Atbalsta saņēmējs
Vietējā rīcības grupa
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Stratēģiskā plāna intervences mērķi:

  • stimulēt uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju, produktu un pakalpojumu izveidi, jaunu darbavietu radīšanu, ieviest inovatīvas tehnoloģijas un prakses, tostarp digitālus risinājumus, veicināt vietējo resursu produktīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iesaistīšanu darba tirgū;
  • veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā kapitāla un cilvēkkapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tādējādi palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

SVVA tiek īstenota ar šādiem galvenajiem pasākumiem:

  1. sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana;
  2. sadarbības pasākumi;
  3. kārtējās izmaksas un aktivizēšana.

Darbības teritorija - visa Latvijas teritorija, izņemot valstspilsētas, ja vien tajās vietējās attīstības stratēģija neietver atbalstu par vietējas produkcijas realizāciju; mārketinga pasākumiem produktu un pakalpojumu atpazīstamības veidošanai, kā arī starpvalstu un starpteritoriālo sadarbības projektu realizācija.

Pieejamais finansējums stratēģiju īstenošanai  (80% no kopējā pieejamā publiskā finansējuma):

  • SVVA stratēģiju īstenošana- 46 799 184,00 EUR

 VRG piešķirtais finansējums SVVA stratēģijas īstenošanai līdz 2026.gadam un apstiprinātās stratēģijas

 

Vietējā rīcības grupa

Piešķirtais finansējums, EUR

Stratēģijas

1.

BDR “Pierīgas partnerība”

808 601,90

2.

PPP ''Zied zeme''

1 203 276,05

3.

BDR “Bauskas rajona lauku partnerība”

1 435 942,46

4.

BDR “Lauku partnerība ''Lielupe''”

1 170 761,40

5.

BDR “Lauku Attīstības Partnerība”

939 251,44

6.

BDR ''No Salacas līdz Rūjai''

1 491 038,88

7.

BDR “Aizkraukles rajona partnerība”

1 531 648,72

8.

BDR “Cēsu rajona lauku partnerība”

1 646 002,89

9.

BDR “Dobeles rajona lauku partnerība”

1 386 899,10

10.

BDR “Vidzemes lauku partnerība "Brasla"”

1 347 456,77

11.

BDR “Ropažu Salaspils partnerība”

937 016,94

12.

NOD “Madonas novada fonds”

1 837 427,39

13.

BDR Saldus rajona attīstības biedrība”

1 574 466,44

14.

BDR “Partnerība "Daugavkrasts"”

648 106,85

15.

BDR “Darīsim paši!”

1 550 148,42

16.

BDR “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA'”

1 535 318,73

17.

BDR “Kandavas Partnerība”

1 223 088,99

18.

BDR “Preiļu - Līvānu novadu partnerība "KŪPĀ"”

1 826 541,82

19.

BDR “Rēzeknes novada partnerība”

2 028 704,86

20.

BDR “Partnerība "Kaimiņi"”

2 027 179,66

21.

BDR "SATEKA"

1 623 102,69

22.

BDR “Abulas lauku partnerība”

1 207 101,20

23.

BDR “Ziemeļlatgales partnerība”

1 903 446,90

24.

BDR “Vidusdaugavas NVO centrs”

1 628 033,66

25.

BDR “Alūksnes lauku partnerība”

1 769 297,76

26.

BDR “Ludzas rajona partnerība”

2 084 874,17

27.

BDR “Krāslavas rajona partnerība”

2 148 519,49

28. BDR "Jūrkante" 789 743,86
29. BDR "Liepājas rajona partnerība" 1 665 623,61
30. BDR "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" 1 376 852,70
31. BDR "Laukiem un Jūrai" 984 722,36
32. BDR "Talsu partnerība" 1 223 777,18
33. BDR "Jūras Zeme" 245 208,72