VRG ELFLA karte

VRG teritoriju karte

Biedrība "Abulas lauku partnerība"           

Darbības teritorija: Smiltenes pilsēta, Smiltenes un Brantu pagastu apvienība, Blomes pagasts, Bilskas pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Variņu pagasts

 • Adrese: Cēsu iela 9, Blome, Blomes pag., Smiltenes nov., p.n. Blome, LV-4707        
 • Kontaktpersona: Svetlana Rozīte
 • Tālrunis: + 371 28368431
 • e-pasts: abulas_lp@inbox.lv
 • www.abulas.lv

Biedrība "Aizkraukles rajona partnerība"

Darbības teritorija: Aizkraukles pilsēta, Jaunjelgavas pilsēta, Kokneses pilsēta, Pļaviņu pilsēta, Skrīveru pagasts, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles pagasts, Bebru pagasts, Daudzeses pagasts, Iršu pagasts, Klintaines pagasts, Kokneses pagasts, Kurmenes pagasts, Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts, Seces pagasts, Sērenes pagasts,  Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas pagasts, Valles pagasts, Vietalvas pagasts, Zalves pagasts

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība"

Darbības teritorija: Alūksnes pilsēta, Alsviķu pagasts, Annas pagasts, Apes pilsēta, Apes pagasts, Ilzenes pagasts, Jaunalūksnes pagasts, Jaunannas pagasts, Jaunlaicenes pagasts, Kalncempju pagasts, Liepnas pagasts, Malienas pagasts, Mālupes pagasts, Mārkalnes pagasts, Pededzes pagasts, Trapenes pagasts, Veclaicenes pagasts, Zeltiņu pagasts, Ziemera pagasts.

Biedrība "Ziemeļlatgales partnerība"

Darbības teritorija: Balvu pilsēta, Viļakas pilsēta, Baltinavas pagasts, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Krišjāņu pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas pagasts, Lazdukalna pagasts, Lazdulejas pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Vecumu pagasts, Vīksnas pagasts, Žīguru pagasts.

Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība"         

Darbības teritorija: Bauskas pilsēta, Iecavas pilsēta, Bārbeles pagasts, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts, Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Iecavas pagasts, Īslīces pagasts, Mežotnes pagasts, Rundāles pagasts, Skaistkalnes pagasts, Stelpes pagasts, Svitenes pagasts, Vecsaules pagasts, Vecumnieku pagasts, Viesturu pagasts.

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"  

Darbības teritorija: Cēsu pilsēta, Līgatnes pilsēta, Amatas pagasts, Drabešu pagasts, Drustu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pagasts, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Raunas pagasts, Skujenes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu pagasts.

Biedrība "Darīsim paši!"      

Darbības teritorija: Kuldīgas pilsēta, Skrundas pilsēta, Alsungas pagasts, Ēdoles pagasts, Gudenieku pagasts, Īvandes pagasts, Kabiles pagasts, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Rendas pagasts, Rumbas pagasts, Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts, Skrundas pagasts, Rudbāržu pagasts, Raņķu pagasts, Nīkrāces pagasts.

Biedrība "Partnerība “Kaimiņi"”

Darbības teritorija: Ilūkstes pilsēta, Subates pilsēta, Ambeļu pagasts, Bebrenes pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Kalkūnes pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Medumu pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, Pilskalnes pagats, Prodes pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Sventes pagasts, Šēderes pagasts, Tabores pagasts, Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts

Biedrība „Dobeles rajona lauku partnerība”        

Darbības teritorija: Auces pilsēta, Dobeles pilsēta, Annenieku pagasts, Augstkalnes pagasts, Auru pagasts, Bēnes pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Bukaišu pagasts, Dobeles pagasts, Īles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Lielauces pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts, Tērvetes pagasts, Ukru pagasts, Vecauces pagasts, Vītiņu pagasts, Zebrenes pagasts.

Biedrība "Lauku partnerība "Lielupe"" 

Darbības teritorija: Kalnciema pagasts, Elejas pagasts, Glūdas pagasts, Jaunsvirlaukas pagasts, Lielplatones pagasts, Līvbērzes pagasts, Platones pagasts, Sesavas pagasts,  Svētes pagasts, Valgundes pagasts, Vilces pagasts, Vircavas pagasts, Zaļenieku pagasts, Ozolnieku pagasts, Cenu pagasts, Salgales pagasts.

Biedrība "Jūrkante" 

Darbības teritorija: Ainažu pilsēta, Salacgrīvas pilsēta, Ainažu pagasts, Salacgrīvas pagasts, Liepupes pagasts, Skultes pagasts, Pāles pagasts, Viļķenes pagasts.

 • Adrese: Rīgas iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033            
 • Kontaktpersona:  Dzintra Eizenberga
 • Tālrunis:  + 371 29427095
 • e-pasts: dzintra@jurkante.lv
 • www.jurkante.lv

Biedrība "Kandavas Partnerība"     

Darbības teritorija: Kandavas pilsēta, Kandavas pagasts, Cēres pagasts, Matkules pagasts, Zemītes pagasts, Vānes pagasts, Irlavas pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Zantes pagasts, Jaunpils pagasts, Viesatu pagasts.

Biedrība „Vidusdaugavas NVO centrs”         

Darbības teritorija: Aknīstes pilsēta, Viesītes pilsēta, Aknīstes pagasts, Asares pagasts, Atašienes pagasts, Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Elkšņu pagasts, Gārsenes pagasts, Kalna pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Leimaņu pagasts, Mežāres pagasts, Rites pagasts, Rubenes pagasts, Salas pagasts, Saukas pagasts, Sēlpils pagasts, Variešu pagasts, Viesītes pagasts, Vīpes pagasts, Zasas pagasts.

Biedrība "Lauku partnerība Ziemeļgauja"

Darbības teritorija: Valkas pilsēta, Sedas pilsēta, Strenču pilsēta, Brenguļu pagasts, Ērģemes pagasts, Ēveles pagasts, Gaujienas pagasts, Grundzāles pagasts, Jērcēnu pagasts, Kauguru pagasts, Plāņu pagasts, Trikātas pagasts,  Valkas pagasts, Vijciema pagasts, Virešu pagasts,  Zvārtavas pagasts.

 • Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV - 4730          
 • Kontaktpersona:  Linda Krūmiņa
 • Tālrunis: +371 29163859
 • e-pasts: ziemelgauja@gmail.com
 • www.zgauja.lv

Biedrība "Liepājas rajona partnerība"       

Darbības teritorija: Aizputes pilsēta, Durbes pilsēta, Grobiņas pilsēta, Liepājas pilsēta, Pāvilostas pilsēta, Priekules pilsēta, Aizputes pagasts, Bārtas pagasts, Bunkas pagasts, Cīravas pagasts, Dunalkas pagasts, Dunikas pagasts, Durbes pagasts, Embūtes pagasts, Gaviezes pagasts, Gramzdas pagasts, Grobiņas pagasts, Kalvenes pagasts, Kalētu pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts, Medzes pagasts, Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts, Priekules pagasts, Rucavas pagasts, Sakas pagasts, Tadaiķu pagasts, Vaiņodes pagasts, Vecpils pagasts, Vērgales pagasts, Virgas pagasts.

Biedrība "Ludzas rajona partnerība"         

Darbības teritorija: Ludzas pilsēta, Kārsavas pilsēta, Zilupes pilsēta, Blontu pagasts, Briģu pagasts, Ciblas novads, Cirmas pagasts, Goliševas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Lauderu pagasts, Līdumnieku pagasts, Malnavas pagasts, Mežvidu pagasts, Mērdzenes pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pasienes pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Pušmucovas pagasts, Rundēnu pagasts, Salnavas pagasts, Zvirgzdenes pagasts, Zaļesjes pagasts.

Nodibinājums "Madonas novada fonds"  

Darbības teritorija: Madonas pilsēta, Cesvaines pilsēta, Lubānas pilsēta, Varakļānu pilsēta, Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts, Dzelzavas pagasts, Ērgļu pagasts, Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Ļaudonas pagasts, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Murmastienes pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas pagasts, Varakļānu pagasts, Vestienas pagasts.

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"

Darbības teritorija: Rūjienas pilsēta, Mazsalacas pilsēta, Kārķu pagasts, Mazsalacas pagasts, Bērzaines pagasts, Burtnieku pagasts, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Kocēnu pagasts, Ķoņu pagasts, Lodes pagasts, Naukšēnu pagasts, Ramatas pagasts, Rencēnu pagasts, Sēļu pagasts, Skaņkalnes pagasts, Valmieras pagasts, Vilpulkas pagasts, Matīšu pagasts, Vecates pagasts.

Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts""      

Darbības teritorija: Ķekavas pilsēta, Baložu pilsēta, Baldones pilsēta, Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts, Baldones pagasts.

Biedrība "Partnerība Laukiem un Jūrai"    

Darbības teritorija: Tukuma pilsēta, Jūrmalas pilsēta, Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Engures pagasts, Jaunsātu pagasts, Lapmežciema pagasts, Lestenes pagasts, Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Tumes pagasts, Zentenes pagasts.

Biedrība "Pierīgas partnerība"        

Darbības teritorija: Mārupe, Olaine, Babītes pagasts, Mārupes pagasts, Olaines pagasts, Salas pagasts (Rīgas raj.)

Biedrība "Preiļu - Līvānu novadu partnerība "KŪPĀ""           

Darbības teritorija: Preiļu pilsēta, Līvānu pilsēta, Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Saunas pagasts, Preiļu pagasts, Rožupes pagasts, Jersikas pagasts, Turku pagasts, Rudzātu pagasts, Sutru pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Galēnu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts, Silajāņu pagasts, Vārkavas pagasts, Upmalas pagasts, Rožkalnu pagasts, Aglonas pagasts.

Biedrība "Jūras Zeme"

Darbības teritorija: Ādaži, Saulkrasti, Ādažu pagasts, Carnikavas pagasts, Saulkrastu pagasts, Sējas pagasts.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme"      

Darbības teritorija: Ikšķiles pilsēta, Lielvārdes pilsēta, Ķeguma pilsēta, Birzgales pagasts, Rembates pagasts, Tomes pagasts, Jumpravas pagasts, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes pagasts, Krapes pagasts, Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts, Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Ogresgala pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts, Tīnūžu pagasts.

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība"

Darbības teritorija: Viļānu pilsēta, Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dekšāres pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts, Maltas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Pušas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Sokolku pagasts, Stoļerovas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts, Viļānu pagasts

Biedrība "Lauku Attīstības Partnerība"      

Darbības teritorija: Siguldas pilsēta, Allažu pagasts, Inčukalna novads, Krimuldas pagasts,  Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts.

 • Adrese: Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas nov., LV-2154  un Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas pilsēta, LV 2150        
 • Kontaktpersona:  Ligeris Linards
 • Tālrunis: +371 28677152
 • e-pasts: lapo@lapo.lv
 • www.lapo.lv

Biedrība "Ropažu Salaspils partnerība"  

Darbības teritorija: Salaspils pilsēta, Vangažu pilsēta, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasts, Garkalnes pagasts, Salaspils pagasts.

Biedrība "Saldus rajona attīstības biedrība"

Darbības teritorija: Saldus pilsēta, Brocēnu pilsēta, Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts, Blīdenes pagasts, Cieceres pagasts, Gaiķu pagasts, Remtes pagasts.

Biedrība „SATEKA”

Darbības teritorija: Gulbenes pilsēta, Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Litenes pagasts, Lizuma pagasts, Līgo pagasts, Rankas pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts, Tirzas pagasts

Biedrība "Vidzemes lauku partnerība "Brasla""

Darbības teritorija: Alojas pilsēta, Limbažu pilsēta, Staiceles pilsēta, Alojas pagasts, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts, Dikļu pagasts, Katvaru pagasts, Lēdurgas pagasts, Limbažu pagasts, Staiceles pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts, Vaidavas pagasts, Zilākalna pagasts. 

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”

Darbības teritorija: Piltene, Ventspils, Ances pagasts, Dundagas pagasts, Īves pagasts, Jūrkalnes pagasts, Kolkas pagasts, Lubes pagasts, Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Valdgales pagasts, Vārves pagasts, Ziras pagasts, Zlēku pagasts.

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība"

Darbības teritorija: Krāslavas pilsēta, Dagdas pilsēta, Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Aulejas pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas pagasts, Ezernieku pagasts, Grāveru pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kastuļinas pagasts, Kombuļu pagasts, Konstantinovas pagasts, Ķepovas pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts, Skaistas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas pagasts

Biedrība "Talsu partnerība"

Darbības teritorija: Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Talsu pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts, Rojas pagasts, Mērsraga pagasts.