1. prioritāte
Zvejniecības konkurētspēja un ūdens bioloģiskie resursi 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
U10201.01

Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā

 

U10202.01

Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšanas zvejas produktiem

 

10203 Zvejas kuģa pirmā iegāde  

U10204.01

Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā

Kārta atvērta
07.11.2022.-06.12.2022.

10205 Zvejas flotes modernizācija  
10106 Aizsargājamo jūras zīdītāju radīto zaudējumu segšana  
10107 Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana  
10108 Integrētā jūrlietu politika  
10409 Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana  
10510 Galīga zvejas darbību pārtraukšana   
11111 Datu vākšana un apstrāde zivsaimniecības pārvaldības un zinātniskiem mērķiem Kārta atvērta
11012 Kontrole un noteikumu izpilde  

2. prioritāte
Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbības, kā arī zvejniecības un akvakultūras produktu pārstrādi un tirdzniecību, veicinot pārtikas nodrošinājumu Savienībā 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
20113 Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus  
U20214.01
U20214.02
  • Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni akvakultūrā
  • Zināšanu pārnese akvakultūrā

 

20215 Akvakultūras krājuma apdrošināšana  

U20216.01

Investīcijas akvakultūrā

Kārta atvērta
02.12.2022.-31.03.2023.

U20217.01 Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana Kārta noslēgusies
20218 Tirdzniecības veicināšanas pasākumi  

U20219.01

Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādē

 

 

U20720.01

U20720.02

Kompensācijas ārkārtas vides, klimata un publiskās veselības gadījumiem:

Kārta atvērta
10.11.2022.-09.12.2022.

3. prioritāte
Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes teritorijās un veicināt zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
U31421.01

SVVA stratēģiju īstenošana

 

U31322.01

Atbalsts SVVA stratēģiju sagatavošanai

Kārta noslēgusies

U31523.01

VRG administrēšanas pasākumi