Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  Nr. 18-00-F07701-000001 Projekta mērķis: Atbalstīt efektīvu un atbilstošu Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus un nodrošinātu efektīvu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Nr. 18-00-F07701-000002 Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu programmas pasākumu administrēšanu un …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Nr. 18-00-F07701-000003 Projekta mērķis: Lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF), informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par EJZF līdzfinansētās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Nr. 16-00-F07701-000003 Projekta mērķis: Atbalstīt efektīvu un atbilstošu Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus un nodrošinātu efektīvu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Nr. 16-00-F07701-000004 Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu programmas pasākumu administrēšanu un …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Nr. 16-00-F07701-000006 Projekta mērķis: Veicināt sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF), informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par EJZF līdzfinansētās Rīcības…