Statuss:
Noslēdzies
EJZF un NAP logo

Nr. 18-00-F07701-000001

Projekta mērķis: Atbalstīt efektīvu un atbilstošu Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus un nodrošinātu efektīvu programmas administrēšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta ZRP 2014.-2020.gadam administrēšana saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros veic IT sistēmu darbības uzturēšanu, speciālistu darba nodrošināšanu, apmaksā nepieciešamos administratīvos izdevumus u.c.

Kopējais finansējums  pārvaldības darbību īstenošanai 2018.-2020.gadam: 1 362 690 EUR bez PVN

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, periods no 01.2018.– 12.2020.