Statuss:
Noslēdzies
EJZF un NAP logo

Nr. 16-00-F07701-000006

Projekta mērķis: Veicināt sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF), informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par EJZF līdzfinansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) sniegtajām iespējām, pieejamajiem atbalsta veidiem un sasniegumiem, atbalstīt efektīvu un atbilstošu ZRP pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta ZRP administrēšana, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros nodrošina daudzveidīgu informēšanas darbības īstenošanu, t.sk., EJZF publicitātes pasākumus.

Publiskais finansējums informēšanas darbības īstenošanai 2015.-2017.gadam: 34 195.44 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 01.02.2015 - 31.12.2017