Statuss:
Noslēdzies
EJZF un NAP logo

Nr. 16-00-F07701-000004

Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu programmas pasākumu administrēšanu un  sasniegtu plānotos rezultātus.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta ZRP administrēšana saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros veic daudzveidīgu kontroles darbību īstenošanu, t.sk. speciālistu darba nodrošināšanu, darba apģērba un inventāra iegādi u.c.

Publiskais finansējums informēšanas darbības īstenošanai 2015.-2017.gadam: 8 107.99 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 01.02.2015 - 31.12.2017