Statuss:
Noslēdzies
EJZF un NAP logo

Nr. 18-00-F07701-000003

Projekta mērķis: Lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF), informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par EJZF līdzfinansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) sniegtajām iespējām, pieejamajiem atbalsta veidiem un sasniegumiem, atbalstīt efektīvu un atbilstošu ZRP pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta ZRP administrēšana, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros nodrošina daudzveidīgus informēšanas pasākumus, t.sk. EJZF publicitāti.

Kopējais finansējums informēšanas darbību īstenošanai 2018.-2020.gadam: 35 764 EUR bez PVN

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, periods no 01.2018. - 12.2020.