Statuss:
Noslēdzies
EJZF un NAP logo

Nr. 16-00-F07701-000003

Projekta mērķis: Atbalstīt efektīvu un atbilstošu Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus un nodrošinātu efektīvu programmas administrēšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta ZRP 2014.-2020.gadam administrēšana saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros veic IT sistēmu darbības uzturēšanu, speciālistu darba nodrošināšanu, apmaksā nepieciešamos administratīvos izdevumus u.c.

Publiskais finansējums informēšanas darbības īstenošanai 2015.-2017.gadam: 1 275 235.99 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 01.02.2015 - 31.12.2017.