Statuss:
Noslēdzies
EJZF un NAP logo

Nr. 18-00-F07701-000002

Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu programmas pasākumu administrēšanu un  sasniegtu plānotos rezultātus.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta ZRP administrēšana saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros nodrošina kontroles darbības īstenošanu.

Kopējais finansējums  kontroles darbību īstenošanai 2018.-2020.gadam: 7 052 EUR bez PVN

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši,  periods no 01.2018.– 12.2020.