Platību maksājumus var saņemt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai meža zemes apsaimniekotāji, iesniedzot Vienoto iesniegumu elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Valsts atbalstu piešķir Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā bezakcīzes degvielai, investīciju veicināšanai, kompensācijām, atbalstam ciltsdarbam, Meža attīstības fondam, Zivju fondam u.c.

Lai veicinātu ražošanas attīstību un konkurētspēju, ir iespējams saņemt atbalstu projektu un investīciju pasākumos - piesakoties pasākumiem tiek atbalstīta būvniecība, iekārtu un tehnikas iegāde, modernizācija, lauksaimniecības dzīvnieku un stādu iegāde u.c.