Tirgus veicināšanas pasākumi

Valsts un ES atbalsts augļu, dārzeņu un piena piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs - "Piens un augļi skolai". Atbalstu piešķir par āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm, kā arī par dārzeņiem – kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem un kāļiem, vai arī šo produktu asorti, un augstvērtīgam pienam un piena produktiem.

Šajās programmās pieteikumus un dokumentus var iesniegt arī elektroniski, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu - EPS.

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Ražotāju grupa ir ne mazāk kā piecu ražotāju apvienība, kuras pamatdarbība ir biedru saražoto produktu realizācija. Ražotāju grupa saņem ES atbalsta investīciju iegādei un ne vēlāk kā pēc 5 (pieciem) gadiem kļūst par ražotāju organizāciju.

Atbalsts ražotāju organizācijām zivsaimniecības nozarē

ES paredzējusi, ka ražotāju organizāciju iniciatīva uzlabot zivsaimniecības kvalitāti būtu jāveicina ar attiecīgo organizāciju īpašu atzīšanu. Savukārt atzītām organizācijām uz ierobežotu laiku ir attaisnojoši piešķirt atbilstošas kompensācijas.

Īpašs atbalsts biškopībai:

ES atbalstu biškopības programmas ietvaros 2014. – 2016.gadam piešķir šādiem pasākumiem:

  • bišu skaita atjaunināšana stropos;
  • informācija-tehniskā palīdzība – kursi, semināri, apmācības;
  • lietišķās pētījumu programmas biškopības produktu jomā – analīžu izmaksas,  paraugu savākšana, iepakošana, nosūtīšana, atskaites.

Uz atbalstu var pretendēt biškopju organizācijas, kuras reģistrētas biedrību un nodibinājumu reģistrā un atbilst MK noteikumiem Nr.99.

Piena un piena produktu ražotāju organizācijas

Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumi Nr.80 paredz, ka piena ražotāju organizācijas, to asociācijas un piena starpnozaru organizācijas atzīst Lauku atbalsta dienests. Tāpat noteikumi paredz, ka LAD atsauc organizāciju atzīšanu, ja pārbaudēs tiek konstatēta organizācijas neatbilstība atzīšanas prasībām vai no Konkurences padomes tiek saņemta informācija par konkurences tiesību pārkāpumu.

Piena kvotas (apjoma pārsnieguma) administrēšana

LAD administrē tikai maksājumu kvotas pārsniegšanas gadījumā. Maksājumu par pārsniegto piena kvotas apjomu ieskaita LAD kontā, tad ieskaita Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondā.

Intervences pasākumi

Tirgus intervence ir cenu atbalsta sistēma ar mērķi stabilizēt tirgu un nodrošināt lauksaimniekiem stabilus ienākumus. Intervencē var iepirkt tikai ES izcelsmes produktus un piešķirt atbalstu par to uzglabāšanu privātās noliktavās. Tie ir: labība, rīss, cukurs, olīveļļa un galda olīvas, liellopu un teļa gaļa, piens un piena produkti, cūkgaļa, aitu un kazu gaļa un to produkti.

Licencēšana

Licencēšana ir monitoringa sistēma, kas ar licenču palīdzību uzrauga lauksaimniecības produktu eksportu un importu Eiropas Savienībā. Importa (AGRIM) vai eksporta (AGREX) licence nepieciešama, ja notiek importa vai eksporta darījumi ar trešajām valstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis) vai, ja tiek prasīta eksporta kompensācija.

Lai saņemtu finansiālu atbalstu jebkurā no iepriekš minētajiem pasākumiem, pretendentam jāreģistrējas kā LAD klientam.