Lauku atbalsta dienests administrē ne tikai ES atbalsta piešķiršanu, bet arī ar Latvijas valsts finansējumu atbalstītos pasākumus lauksaimniecības nozarē.

Valsts atbalstu piešķir Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā šādos pasākumos:

  • Bezakcīzes degviela lauksaimniekiem un zvejniekiem,
  • Fitosanitāro pasākumu kompensācijas,
  • Kompensācijas dzīvnieku infekcijas gadījumos,
  • Ciltsdarba maksājumi,
  • Meža attīstības fonds, Valsts zivju fonds un Medību saimniecības attīstības fonds,
  • Ārkārtas atbalsts,
  • Pārtikas shēmas,
  • Apdrošināšana,
  • Kredītprocentu dzēšana u.c.

Visu aktuālo informāciju var skatīt sadaļā "Atbalsta veidi"