Projekti un investīcijas EJZF EJZAF
Zivju pārstrāde

Papildus izmaksu daļēja kompensēšana zivsaimniecības nozarē ārkārtas gadījumos

No 2022. gada 10. novembra LAD uzsāks pieteikumu pieņemšanu pasākuma “Kompensācijas zivsaimniecībā ārkārtas gadījumos” aktivitātē “Atbalsts papildus izmaksu daļējai kompensēšanai”. Trešās kārtas pieteikšanās termiņš pretendentiem ir šī gada 9. decembris.

Pasākums ir organizēts Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ietvaros. Kārtas publiskais finansējums ir deviņi simti tūkstoši eiro.

Kompensācijas paredzēts piešķirt par 2022.gada 3.ceturksnī iegādāto un patērēto dabasgāzi, elektroenerģiju, graudiem, ko izmanto zivju barībai, kā arī 2022.gada martā un 2.ceturksnī iegādāto un patērēto dīzeļdegvielu apkurei ar šādām sadārdzinājuma vidējām vērtībām:

  1. elektroenerģijai - 334,93 EUR/Mwh;
  2. dabasgāzei - 1,69 EUR/m3;
  3. graudiem, ko izmanto zivju barībai - 85 EUR/t;
  4. dīzeļdegvielai apkurei - 682 EUR/t.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem un atbalsta saņemšanas kritērijiem ir pieejama dienesta mājaslapā.

Tālrunis uzziņām: +37167095000, +37126178323.


No 2022. gada 20. oktobra līdz 21. novembrim zivsaimniecības nozares pārstāvjiem ir iespēja iesniegt projekta pieteikumus divos atbalsta pasākumos.

"Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" – četrpadsmitā projektu kārta ir organizēta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) ietvaros.  Šī pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā. Atbalstam var pieteikties privātpersonas, individuālie komersanti, kā arī juridiskas personas.

Kopējais finansējums ir 1,3 miljoni eiro. Projektu īstenošana gala termiņš ir 2023. gada 29. decembris.

Projektu pieteikumus var iesniegt Lauku atbalsta dienestā personīgi vai LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā, kā arī parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz pasts@lad.gov.lv.  

“Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana” – pirmā projektu kārta organizēta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ietvaros. Atbalstam aicinātas pieteikties juridiskās personas.

Pieejamais finansējums par 2021.gada ražotāju organizācijas plānu īstenošanu ir 105 tūkstoši eiro.

Projektu pieteikumi pretendentiem jāsniedz LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Detalizētāka informācija par atbalsta nosacījumiem ir skatāma dienesta mājaslapā.

Tālruņi uzziņām: +37167095000, +37126178323.