Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zivju pārstrāde
Atbalsta saņēmējs
Individuālais komersants Juridiska persona Privātpersona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts Klātiene
 • Operatīvā informācija par 14.kārtā iesniegtajiem projekta iesniegumiem
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Modernizācija
  • Būvniecība
  • Iekārtu iegāde

Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.

Pasākumā atbalsta ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas:

 • veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi;
 • uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus;
 • atbalsta tādu komerciālu zivju nozvejas apstrādi, kuras nevar būt paredzētas lietošanai pārtikā;
 • attiecas uz galvenajās apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi;
 • attiecas uz bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi saskaņā ar Regulas (EK) Nr.834/2007 6. un 7.pantu;
 • kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, jauni vai uzlaboti procesi vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas.
Svarīgi!

Projektu iesniegumu iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai pasts@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.  

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Atbalsta pretendents ir:

 • Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
 • Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
 • esošs komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies.
Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija par iesniegtajiem projektiem
1.kārta 28.09.2015.-27.10.2015. Paziņojums 8 000 000  
2.kārta 01.03.2016.-01.04.2016. Paziņojums 8 000 000  
3.kārta 01.08.2016.-15.12.2016. Paziņojums 8 000 000  
4.kārta 12.01.2017.-30.06.2017. Paziņojums 8 000 000  
5.kārta 21.08.2017.-15.12.2017. Paziņojums 8 000 000  
6.kārta 19.02.2018.-29.06.2018. Paziņojums 8 000 000  
7.kārta 20.08.2018.-14.12.2018. Paziņojums 8 000 000  
8.kārta 04.02.2019.-28.06.2019. Paziņojums 8 000 000  
9.kārta 20.08.2019.-20.12.2019. Paziņojums 8 000 000  
10.kārta 05.03.2020.-31.07.2020.

Paziņojums

Paziņojums par kārtas pagarināšanu

8 000 000  
11.kārta 28.09.2020.-30.11.2020.

Paziņojums

2 258 310  
12.kārta 29.01.2021.-28.05.2021.

Paziņojums

23 783 096  
13.kārta 09.12.2021.-31.01.2022.

Paziņojums

3 538 502  
14.kārta 20.20.2022.-21.11.2022. Paziņojums 1 312 529