Zivju kraušana

No šī gada 15. jūlija līdz 13. decembrim LAD aicina iesniegt pieteikumus divos pasākumos, kas finansēti no Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam.

Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšana zvejas produktiem" - atbalsta mērķis ir palielināt pievienoto vērtību zvejas produktiem un resursu efektivitāti, stiprinot ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības. Atbalsta pretendenti var būt biedrības vai nodibinājumi, kā arī atzītas ražotāju organizācijas.

Pasākumā var īstenot aktivitātes, kas saistītas ar modernizāciju, būvniecību un iekārtu iegādi. Trešās kārtas finansējums ir 5 miljoni eiro. Projektu īstenošanas termiņš ir divi gadi pēc LAD lēmuma apstiprināšanas.

Ja plānots iegādāties kravu celšanas un kraušanas tehniku, kravu transportēšanas tehniku, tad jāizmanto Tehnikas un iekārtu katalogu.

“Kontrole un noteikumu izpilde” – programmas mērķis ir veicināt efektīvu zivsaimniecības kontroli un noteikumu izpildi. Atbalsta pretendents ir valsts pārvaldes iestāde, trešās kārtas finansējuma apmērs ir 3 miljoni eiro.

Atbalstu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei un uzstādīšanai, būvniecībai, personāla atlīdzībai, komunikācijas pasākumu rīkošanai, kā arī dalībai semināros un apmācībās.

Pieteikumi abos atbalsta pasākumos ir jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Tālrunis uzziņām: +371 67095000 (darba dienās no plkst. 8.00 – 20.00).

Ievērībai! Turpinās pieteikšanās arī citos atbalsta pasākumos zivsaimniecības jomā: “Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādē”, “Atbalsts zvejas flotes modernizācijai”. Plašāka informācija skatāma dienesta tīmekļvietnē.