Valsts atbalsts Zvejniecība
Zvejas kuģi zvejnieku ostā

No 2023. gada 15. decembra līdz 2024. gada 1. februārim zvejnieki var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas saņemšanai. Lauku atbalsta dienests saņemtos pieteikumus izvērtēs un pieņems lēmumu līdz 2024. gada 1. martam, ņemot vērā 2024. gadā zvejniekam piešķirto zvejas rīku skaitu.

2023. gadā šīs degvielas saņemšanai tika apstiprināti 10 zvejnieku pieteikumi. Kopējais piešķirtais degvielas daudzums 2023. gadā ir 27 890 litri. Patlaban zvejnieki ir izmantojuši 45% no piešķirtā degvielas daudzuma.

Marķēto degvielu var iegādāties zvejnieki, kuri to izmanto zvejniecībai iekšējos ūdeņos un piekrastes ūdeņos. Zvejniekam ir nepieciešama atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un jānoslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums, kā arī tā protokols ar pašvaldību par zveju Baltijas jūras, Rīgas jūras līča piekrastes vai iekšējos ūdeņos.

Lai saņemtu minēto degvielu, ir jāaizpilda pieteikums LAD Elektroniskajā pieteikšanas sistēmā, to var sūtīt arī papīra formātā pa pastu vai parakstītu elektroniski. Detalizēta informācija ir skatāma dienesta tīmekļvietnē.

Jāņem vērā, ka marķēto dīzeļdegvielu nevar saņemt zvejnieki, kuri atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam, kā arī tie, kas kalendāra gadā ir iegādājušies dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

Papildu informāciju par marķētās dīzeļdegvielas saņemšanu interesenti var noskaidrot, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni +371 67095000.