Akvakultūra EJZAF Zvejniecība PZA 2021-2027
Zivis ūdenī

No šī gada 9. maija līdz 30. septembrim noritēs otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā “Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādē”.

Kopējais finansējums ir paredzēts 10 miljoni eiro apmērā. Pasākuma mērķis ir ilgtspējīgu akvakultūras darbību veicināšana, jo īpaši akvakultūras ražošanas konkurētspējas stiprināšana.

Jāņem vērā! Kravu transportēšanas tehnikai, kravu celšanas un kraušanas tehnikai piemēro Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas rīku - Tehnikas un iekārtu katalogu.

Projektu īstenošanas termiņš ir divi gadi pēc dienesta lēmuma apstiprināšanas.

Pretendentiem projektu pieteikumi ir jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Detalizēta informācija par noteikumiem un pieteikšanās kārtību skatāma dienesta tīmekļa vietnē. Tālrunis uzziņām: +371 67095000.

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021. - 2027. gadam atbalstu.