Akvakultūras uzņēmums

No 2023. gada 30. oktobra līdz 15. decembrim norisināsies projektu iesniegumu pieņemšana divos pasākumos akvakultūras nozarē.

“Investīcijas akvakultūrā”

Šī pasākuma mērķis ir veicināt ekoloģiski ilgtspējīgas akvakultūras darbības, jo īpaši ražošanas konkurētspējas stiprināšanu. Otrās kārtas kopējais finansējums ir 7 miljoni eiro, kas paredzēts modernizācijas, būvniecības un iekārtu iegādes aktivitātēm. Iesniegto projektu īstenošanas termiņš ir divi gadi pēc LAD lēmuma stāšanās spēkā.

Ievērībai! Traktoriem, kravu transportēšanas tehnikai, kravu celšanas un kraušanas tehnikai tiks piemērots LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas rīks - Tehnikas un iekārtu katalogs.

"Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā un apstrādē un zināšanu pārnese akvakultūrā"

Programmas īstenošanas mērķis ir stiprināt ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības, kā arī veicināt akvakultūras un zvejas produktu tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto vērtību. Šī ir pasākuma otrā projektu kārta ar piešķirto finansējumu 4 miljoni eiro apmērā.

Projektu īstenošana ir jāpaveic trijos gados no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā. Izņēmums ir apakšpasākumā "Zināšanu pārnese akvakultūrā" – šeit termiņš ir viens gads.


Pretendentiem projektu pieteikumi abās aktivitātēs ir jāiesniedz ar LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas palīdzību. Detalizētāka informācija par noteikumiem un pieteikšanās kārtību skatāma dienesta tīmekļa vietnē. Tālrunis uzziņām - +371 67095000.

Projekti tiek īstenoti ar Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam atbalstu.