Zivju pārstrāde

No 2022. gada 20. oktobra līdz 21. novembrim zivsaimniecības nozares pārstāvjiem ir iespēja iesniegt projekta pieteikumus divos atbalsta pasākumos.

"Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"– četrpadsmitā projektu kārta ir organizēta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) ietvaros.  Šī pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā. Atbalstam var pieteikties privātpersonas, individuālie komersanti, kā arī juridiskas personas. Kopējais finansējums ir 1,3 miljoni eiro. Projektu īstenošana gala termiņš ir 2023. gada 29. decembris.

Projektu pieteikumus var iesniegt Lauku atbalsta dienestā personīgi vai LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā, kā arī parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz pasts@lad.gov.lv.  

“Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana” – pirmā projektu kārta organizēta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ietvaros. Atbalstam aicinātas pieteikties juridiskās personas.

Pieejamais finansējums par 2021.gada ražotāju organizācijas plānu īstenošanu ir 105 tūkstoši eiro. Projektu pieteikumi pretendentiem jāsniedz LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Tālruņi uzziņām: +37167095000, +37126178323.