Zvejniecība

No 2023. gada 13. janvāra līdz 1. martam atzītas ražotāju organizācijas un biedrības, kurās ne mazāk kā trīs biedriem komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība, varēs pieteikties atbalstam pasākumāResursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšana zvejas produktiem”.

Pasākuma 1. kārta ir organizēta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ietvaros. Atbalsta mērķis ir palielināt pievienoto vērtību zvejas produktiem un resursu efektivitāti, stiprinot ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības.

Pieejamais finansējums ir 5 miljoni eiro. Pasākumā atbalstīs aktivitātes, kas saistītas ar modernizāciju, būvniecību un iekārtu iegādi. Projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Svarīgi! Kravu celšanas un kraušanas tehnikai, kravu transportēšanas tehnikai piemēro Lauku atbalsta dienesta elektronisko rīku - Tehnikas un iekārtu katalogu.

Pieteikumi pretendentiem ir jāsniedz LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.
Detalizētāka informācija par atbalsta nosacījumiem ir skatāma dienesta mājaslapā.
Tālrunis uzziņām: +371 67095000.