Laiva pie jūras

No šī gada 15. novembra līdz 15. decembrim LAD aicina iesniegt otrās kārtas pieteikumus atbalstam pasākumā "Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā”. Paredzētais finansējums ir 700 tūkstoši eiro.

Atbalsta mērķis ir veicināt piekrastes zvejniecības konkurētspēju un vides ilgtspējas attīstību. Zvejniekiem būs iespējams arī saņemt atbalstu pirmā zvejas kuģa, kas aprīkots ar stacionāru dzinēju, iegādei. Attīstības plāna īstenošanas beigu termiņš ir 2025. gada 31. decembris.

Projektu pieteikumi ir jāsniedz Lauku atbalsta dienesta
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Detalizētāka informācija par šīs kārtas nosacījumiem ir pieejama dienesta tīmekļvietnē. Tālrunis uzziņām: +371 67095000.

Atbalstu iespējams saņemt Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam ietvaros.