Zvejas laiva

No 2023.gada 19. jūnija līdz 15. decembrim norisināsies projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā “Zvejas flotes modernizācija”.

Atbalsts paredzēts zvejas kuģu modernizācijai, tostarp zvejnieku, arī piekrastes zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai uz zvejas kuģiem, kā arī selektīvāku zvejas rīku iegādei. Pirmās kārtas finansējums ir viens miljons eiro.

Uz atbalstu var pieteikties Eiropas Savienībā reģistrēti zvejas kuģu īpašnieki, kas veikuši zvejas darbības ne mazāk kā 60 dienas pēdējos divos kalendāra gados, kā arī vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesniegšanas ir reģistrējuši kuģi Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā un noslēguši rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar zvejas tiesību iznomātāju.

Projektu īstenošanas termiņš ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projektu iesniegumi pretendentiem ir jāiesniedz, izmantojot dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Informācija par pasākuma noteikumiem un pieteikšanās kārtību pieejama dienesta mājaslapā. Tālrunis uzziņām - +371 67095000.

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam atbalstu.