Butes kūpinātavā

No 2024. gada 22. februāra līdz 22. martam LAD aicina iesniegt pieteikumus pasākumā Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšana zvejas produktiem". Atbalsta mērķis ir stiprināt ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības.

Otrās kārtas finansējums ir 5 miljonu eiro apmērā. Atbalstam kvalificējas aktivitātes, kas saistītas ar modernizāciju, būvniecību un iekārtu iegādi.

Ievērībai! Kravu celšanas un kraušanas tehnikai, kravu transportēšanas tehnikai piemēro dienesta rīku - Tehnikas un iekārtu katalogu.

Projektu īstenošanas termiņš ir divi gadi pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanas.

Pieteikumi ir jāiesniedz ar Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) palīdzību. Detalizēta informācija par pasākuma noteikumiem ir pieejama LAD tīmekļvietnē. Tālrunis uzziņām: +371 67095000.

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam atbalstu.