Kombains un traktors uz lauka ražas laikā

No 2023. gada 2. janvāra līdz 2. februārim lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, lai veiktu investīcijas lauku saimniecībās un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos. Atbalsts pieejams divos apakšpasākumos. 

Apakšpasākums “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”

Pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to konkurētspēju un ekonomiskos rādītājus, kā arī nodrošinātu vides prasību ievērošanu.

Pieejamais finansējums šajā atbalsta pasākumā kārtā ir: 

  • Siltumnīcu būvniecībai un pārbūvei - 0,704 miljoni eiro;
  • Būvniecībai putnkopības un cūkkopības nozarēs - 14,52 miljoni eiro;
  • Lauku saimniecībām  - 64,796 miljoni eiro;
  • Kooperatīviem – 1,5 miljoni eiro. 

Atbalstu šajā pasākumā var saņemt saimniecības, ievērojot šādus nosacījumus:

  • Mazās saimniecības, kuru kopējais apgrozījums 4 000 – 70 000 eiro, var veikt visa veida ieguldījumus; 
  • Vidējās un lielās saimniecības (kopējais apgrozījums no 70 001 eiro) var veikt tikai “zaļās investīcijas”;
  • Bioloģiskajām saimniecībām atbalsts pieejams visiem ieguldījumiem, izņemot vidējās un lielās bioloģiskās saimniecībās nevar veikt traktoru un ražas novākšanas tehnikas, t.sk., kombainu iegādi.

Tehniku un iekārtas lauksaimnieki šajā apakšpasākumā var iegādāties, izmantojot Tehnikas un iekārtu katalogu. Beigu datums tehnikas tirgotāju piedāvājumu pieņemšanai katalogā ir 2023 .gada 19. janvāris.

Apakšpasākums “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”

Pieejamais finansējums apakšpasākumā ir 11 miljoni eiro. Pasākuma mērķis ir palielināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un produktu pievienoto vērtību, veicot atbilstošas investīcijas uzņēmumos.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā sadaļā “Atbalsta veidi”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Tālrunis uzziņām +37167095000.

Atbalsts tiek piešķirts  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" ietvaros.