Citi pasākumi Informācija presei
LAD izmaksātais atbalsts 2022

Lauku atbalsta dienests ir apkopojis svarīgāko informāciju par izdarīto 2022. gadā - dienests veiksmīgi ir paveicis savus uzdevumus. Izmaksātais finansējums platību maksājumos, investīciju pasākumos, kā arī valsts atbalstā kopumā ir vairāk nekā 586 miljoni eiro apmērā. Šajā gadā ātri izmaksāts ārkārtas atbalsts kara radīto ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecībā un zivsaimniecībā.

Liela uzmanība šogad tika veltīta inovatīvo risinājumu ieviešanai, izmantoto mūsdienīgo tehnoloģiju pilnveidei un atbalsta sniegšanai klientiem. Piemēram, ir papildināta Elektroniskā pieteikšanās sistēma, ieviests Tehnikas un iekārtu katalogs, paplašināts LAD mobilās lietotnes pakalpojumu klāsts, virtuālās asistentes IEVAS kompetence.

Dienests aktīvi uzsācis gatavoties jaunajam plānošanas periodam, kas lauksaimniecībā sāksies no 2023. gada, bet zivsaimniecībā pirmās jaunā perioda atbalsta pasākumu kārtas izsludinātas jau šogad. Lai informētu klientus un sniegtu viņiem nepieciešamo atbalstu, ir organizētas informatīvās dienas visos 10 dienesta klientu apkalpošanas centros par prasībām jaunajā plānošanas periodā.

Šie ir tikai daži no dienesta paveiktajiem uzdevumiem. Detalizētāka informācija skatāma 2022. gada infografikā.

2022.gads LADInfogram