Zvejniecība Baltijas jūrā ir sena un tradicionāla darbības forma. Latvijas zvejnieki jau paaudzēm ilgi ir guvuši lomus no jūras bagātībām, tā radot ne tikai ekonomisku, bet arī kultūras un sociālu nozīmi.

Latvijas zvejnieki, saskaroties ar resursu izsīkumu un vides piesārņojumu, ir spiesti pielāgoties jaunajām prasībām, lai nodrošinātu ilgtspējīgu zivsaimniecību Baltijas jūrā. Neatkarīgi no darbības lieluma un veida, ikviens zvejnieks var rēķināties ar ES un valsts atbalstu – kuģu modernizācijai, piekrastes zvejas attīstībai un modernizācijai, kā arī kompensācijām par roņu radītajiem zaudējumiem.

Pieredzes stāstā gan mājražotājs un piekrastes zvejnieks Jurģis Elsons, gan SIA “Verģi” valdes loceklis Ivars Janeks ir vienisprātis par saņemtā finansiālā atbalsta nozīmīgumu ražošanas izaugsmē un zivsaimniecības nozares ilgtspējībā. 

Pateicoties kopējai sadarbībai, var sasniegt labus rezultātus!