Latvija ES 20, zvejas tīkls jūrā

Zivsaimniecība un akvakultūra – nozīmīgas nozares Latvijas ekonomikai, kā arī zvejniecības tradīcijas saglabāšanai. 20 gadu laikā, kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, zivsaimniecības nozare saņēmusi būtisku atbalstu. ES fondu ieguldījums šo gadu laikā nozarē ir vairāk nekā 410 miljoni eiro, piemēram, no šīs summas vairāk nekā 150 miljoni samaksāti ražošanas attīstībai, 125 miljoni zvejniecības attīstībai. Zivsaimnieki īstenojuši vairāk nekā 3800 projektus, lai īstenotu dažādas aktivitātes un veicinātu nozares izaugsmi.

Detalizēta informācija par izmaksāto atbalstu skatāma apkoptajā informācijā attēlos. Te skatāms izmaksātais atbalsts gan pa gadiem, gan arī pa atbalsta veidiem.

Video stāsts par ES fondu ieguldījums Latvijas zivsaimniecībā 20 gados

 Citi video pieredzes stāsti skatāmi tīmekļvietnē izvēlnē “Pieredzes stāsti”.

Kādi ir 2021.-2017. gada mērķi?

Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) 2021.-2027. gada plānošanas periodā prioritātes un atbalsta pasākumi ir vērsti uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu zivsaimniecības un akvakultūras nozares attīstību Latvijā. Finansējuma piešķiršana infrastruktūras uzlabošanai, inovācijām un pētniecībai palīdzēs nodrošināt šo nozaru ilgtspēju un pielāgošanos mainīgajiem ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem apstākļiem. Arī sociālās iekļaušanas un vietējo kopienu attīstības veicināšana ir svarīga EJZAF stratēģijas sastāvdaļa, kas palīdzēs uzlabot dzīves kvalitāti un ekonomisko situāciju piekrastes reģionos.