Govis govju kūtī

No šī gada 15. marta līdz 1. jūlijam var iesniegt projektu pieteikumus atbalsta pasākumā “Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija”. Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā. Otrās kārtas finansējums ir 15,7 miljoni eiro.

LAD pārstāve Baiba Kliedere uzsver: “Klientiem ir jāņem vērā, ka atbalstu piešķir par 2024. gadā spēkā esošām un pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm. Turklāt platībai, ko apdrošina, ir jābūt pieteiktai Ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalstam (ISIP). Savukārt dzīvniekiem – reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā (LDC).”

Atbalsta intensitāte ir paredzēta 50% apmērā no apdrošināšanas polises attiecināmajiem iegādes izdevumiem.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentiem LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ir jāiesniedz pieteikums, apdrošināšanas līgums (polise), kā arī citi dokumenti un informācija par saņemtajiem atbalstiem. Tālrunis uzziņām: +371 67095000 (darba dienās no 8.00 – 20.00).

Plašāka informācija par pieteikšanās nosacījumiem ir skatāma dienesta tīmekļvietnē.  

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 2023.-2027. gadam atbalstu.