Kazas ganībās

Lauku atbalsta dienests 2023.gadā vēl veiks vairākus valsts atbalsta maksājumus.

Sākot ar oktobra pirmo nedēļu pakāpeniski tiks veikti maksājumi kredītprocentu daļējai dzēšanai pasākumā “Kredītprocentu dzēšana”. Pirmajā oktobra nedēļā tiks izmaksāti gandrīz 80 % no apstiprinātās atbalsta summas. Piešķirtais finansējums 2023.gadam:

  • primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem - 11 608 520 eiro;
  • atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - 560 000 eiro;
  • pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi kā arī ar zvejniecību un zvejas produktu apstrādi - 800 000 eiro.

Oktobrī tiek plānots ciltsdarba maksājums par kazām, kopējā atbalsta summa ir 115 000 eiro, plānotā likme par kazu ir no 41 eiro līdz 94 eiro.