Akvakultūra EJZAF Inovācijas
Zivis ūdenī

No 2024. gada 22. aprīļa līdz 13. decembrim var iesniegt projektu pieteikumus divos akvakultūras nozares pasākumos.

“Investīcijas akvakultūrā”

Šī atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt ekoloģiski ilgtspējīgas akvakultūras darbības, jo īpaši akcentējot ražošanas konkurētspējas stiprināšanu. Trešās kārtas kopējais finansējums ir 7 miljoni eiro, kas paredzēts investīcijām ražošanas būvēs, iekārtās, tehnikā, aprīkojumā vai informācijas tehnoloģijās.

Iesniegto projektu īstenošanas termiņš ir divi gadi pēc LAD lēmuma pieņemšanas.

Ievērībai! Traktoriem, kravu transportēšanas tehnikai, kravu celšanas un kraušanas tehnikai tiks piemērots LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas rīks - Tehnikas un iekārtu katalogs.

"Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā un apstrādē un zināšanu pārnese akvakultūrā"

Pasākuma īstenošanas mērķis ir stiprināt ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības, kā arī veicināt akvakultūras un zvejas produktu tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto vērtību. Šī ir trešā projektu kārta ar kopējo finansējumu 4 miljoni eiro apmērā.

Projektu īstenošana ir jāpaveic trīs gados no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu. Izņēmums ir apakšpasākumā "Zināšanu pārnese akvakultūrā" – termiņš viens gads.

Abās aktivitātēs projektu pieteikumi ir jāiesniedz dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Plašāka informācija par nosacījumiem un pieteikšanos skatāma dienesta tīmekļa vietnē. Tālrunis uzziņām +371 67095000 (darba dienās no 8.00 – 20.00) .

Projekti tiek īstenoti ar Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021. - 2027. gadam atbalstu.