Zvejas kuģis jūrā

No 2024. gada 22. februāra līdz 13. decembrim norisināsies pieteikumu pieņemšana pasākumā "Zvejas flotes modernizācija".

Atbalsts paredzēts zvejas kuģu modernizācijai, tostarp zvejnieku, arī piekrastes zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai uz zvejas kuģiem, kā arī selektīvāku zvejas rīku iegādei. Otrās kārtas finansējums ir 500 tūkstoši eiro.

Uz atbalstu var pieteikties Eiropas Savienībā reģistrēti zvejas kuģu īpašnieki, kas veikuši zvejas darbības ne mazāk kā 60 dienas pēdējos divos kalendāra gados, kā arī vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesniegšanas ir reģistrējuši kuģi Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā un noslēguši rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar zvejas tiesību iznomātāju.

Projektu īstenošanas termiņš ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projektu iesniegumi pretendentiem jāiesniedz ar LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) palīdzību. Plašāka informācija par pasākuma noteikumiem skatāma dienesta tīmekļvietnē. Tālrunis uzziņām: +371 67095000.

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam atbalstu.