Traktors uz lauka

No šā gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam var pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai, aizpildot iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Atbalstam var pieteikties primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības  un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē. Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmu no 2023.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 30.jūnijam faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Piešķirtais finansējums 2024.gadam:

  • primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem 21 572 500  euro apmērā;
  • atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām 800 000 euro apmērā;
  • pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi kā arī ar zvejniecību un zvejas produktu apstrādi  975 000 euro apmērā.

Sākot ar 2024.gadu, ALTUM klientiem nav jāpieprasa un LAD jāiesniedz izziņa par samaksātajiem kredītprocentiem. Informācija par ALTUM izsniegtajiem aizdevumiem un samaksātajiem kredītprocentiem, sākot ar 8. jūliju, katram klientam būs pieejama EPS sadaļā “Klienta informācija” zem sadaļas Kredītprocenti “Samaksātie kredītprocenti”. 

Plašāka informācija par atbalstu lasāma dienesta tīmekļvietnes izvēlnē Atbalsts subsīdijas veidā procentu likmes daļējai dzēšanai. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz tālruni +371 67095000 darba dienās no plkst.8.00 līdz 20.00.