Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta izsludināta
Nozare
Mežsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Kooperatīvā sabiedrība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
  • 27.04.2024.-27.05.2024.
 • Pieejamais finansējums
  • 1 500 000 EUR
 • Atbalsta saņēmējs
  • meža kooperatīvā sabiedrība
 • Atbalstāmās aktivitātes - ieguldījumi
  • pamatlīdzekļu iegāde
 • Pasākuma mērķis
  • veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.
 • Atbalsta intensitāte
  • 25 - 40%
Svarīgi!

Projektu pieteikumu iesniegšana notiek tikai LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

 

Projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem ir jāveic iepirkuma procedūra, līdzīgi kā tas bija iepriekšējās kārtās (šim pasākumam Tehnikas katalogs netiek piemērots).

Atbalstāmās aktivitātes:

 • ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība – mikro vai mazās meža kooperatīvās sabiedrības (<50 darbinieki un apgrozījums/bilance <10milj.EUR), kuru juridiskā adrese ir reģistrēta visā Latvijas teritorijā, t.sk. pilsētās ar vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

Sasniedzamie mērķi:

 • saglabā esošās darbavietas;
 • attīsta saimniecisko darbību.

Īstenojot projektu, tiek sasniegts vismaz viens no augstāk minētajiem mērķiem un tiek nodrošināta tā izpilde VISU PROJEKTA UZRAUDZĪBAS LAIKU.

Atbalsta apmērs:

 1. Plānošanas periodā (2021.-2027.gadam) vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 000 EUR, tai skaitā par mobilo tehnikas iegādi – 100 000 EUR;
 2. Vienam atbalsta pretendentam plānošanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā trīs reizes.

Šo 2. nosacījumu atbalsta pretendentam nepiemēro, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā NEPĀRSNIEDZ 20 000 EUR.

Atbalsta intensitāte:

 • pamatlīdzekļu iegāde - 40%;
 • specializētas meža tehnikas iegāde - 35%;
 • citas mobilās tehnikas iegāde - 25%.

Attiecināmās izmaksas:

 • mežsaimniecībai un mežistrādei nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde.

Neattiecināmās izmaksas:

Noteikumu Nr.320 46.punktā noteiktas pasākumā neattiecināmās izmaksas, t.sk.:

 • izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav īstenota atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
 • nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem pretendentiem, kas nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji)
 • izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas t.sk. arī vispārējās izmaksa;
 • izmaksas, kas veiktas pēc projekta īstenošanas termiņa beigām u.c.

SVARĪGI IEVĒROT!

Projektu īstenošanas beigu datums pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 1. augustam.

Visiem projektiem uzraudzības periods ir 5 gadi pēc to īstenošanas.

Projektu
iesniegšanas kārta
Kārtas
periods
Dokuments Pieejamais publiskais
finansējums, EUR
Operatīvā informācija
1.kārta 11.07.2016.-
10.08.2016.
Paziņojums 10 000 000

Sarindotie projekti

Sarindotie Tūrisma projekti

2.kārta 01.08.2017.-
31.08.2017.
Paziņojums 20 000 000 Sarindotie projekti
3.kārta  18.06.2018.- 18.07.2018. Paziņojums 21 994 000 Iesniegtie projekti
4.kārta 17.05.2019.- 17.06.2019. Paziņojums 7 248 536 Iesniegtie projekti
5.kārta

12.08.2022.- 12.09.2022.

Paziņojums 7 110 976

Iesniegtie projekti

Sarindotie projekti

6.kārta 16.01.2024.- 16.02.2024. Paziņojums 1 464 625  
7.kārta 27.04.2024.- 27.05.2024. Paziņojums 1 500 000