Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Akvakultūra
Atbalsta saņēmējs
Valsts iestāde
Iesniegšanas veids
eParaksts
  • Pieejamais finansējums
    • 169 372 EUR
  • Atbalstāmās aktivitātes
    • Konsultāciju sniegšana

Pasākuma mērķis ir akvakultūras saimniecību vispārējās veiktspējas un konkurētspējas palielināšana un to darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana, atbalstot akvakultūras saimniecībām paredzētu pārvaldības un konsultāciju pakalpojumu izveidi.

Atbalsta pretendents ir atvasināta publiska persona:

  • valsts zinātniskais institūts, kura funkcijas ir īstenot valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā, kā arī sniegt konsultācijas par videi draudzīgu, racionālu un ilgtspējīgu zivju resursu apsaimniekošanu;
  • izglītības iestāde ar akreditētu profesionālās pilnveides vai studiju programmu, kurā paredzēti mācību priekšmeti par akvakultūras ekoloģiju, ģenētiku un tiesisko regulējumu vai zivju audzēšanas biotehnoloģiju

Gala labuma guvēji pasākumā ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētas akvakultūras dzīvnieku audzētavas (turpmāk - akvakultūras saimniecības), kuras piesaka konsultācijām īpašnieku, dalībnieku vai citu akvakultūras saimniecības norīkotu personu.

Svarīgi!

Projektu iesniegumi jāiesniedz pasts@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā 

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta 01.03.2017.-31.03.2017. Paziņojums 150 000
2.kārta 19.02.2018.-03.04.2018. Paziņojums 150 000
3.kārta 20.08.2018.-14.12.2018. Paziņojums 150 000
4.kārta 04.02.2019.-28.06.2019. Paziņojums 200 000
5.kārta 20.08.2019.-20.12.2019. Paziņojums 200 000
6.kārta 05.03.2020.-30.06.2020. Paziņojums 200 000
7.kārta 28.08.2020.-30.11.2020. Paziņojums 200 000
8.kārta 29.01.2021.-28.05.2021. Paziņojums 169 372