Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Tūrisma nozare
Atbalsta saņēmējs
Sadarbības grupa
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanā.

Atbalstāmās darbības:

 • lauku tūrisma pakalpojumu virzība un attīstīšana tirgū;
 • lauku tūrisma pakalpojumu mārketings un mārketinga kampaņas lauku tūrisma popularizēšanai lauku vidē;
 • jaunu tirgu sasniedzamības paplašināšana.

Īstenošanas vieta: Latvijas teritorija, izņemot darbību "Jaunu tirgu sasniedzamības paplašināšana", kuru var īstenot ārpus Latvijas teritorijas.

Atbalsta intensitāte: 80% no attiecināmajām izmaksām

Sadarbības partneri ir:

 • mazie ekonomikas dalībnieki – lauku tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kas ir saimnieciskās darbības veicēji un kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmuma definīcijai;
 • biedrība vai nodibinājums.

Attiecināmās izmaksas:

 • atlīdzība par darba veikšanu un projekta koordinācijas izmaksas, līdz 40% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;
 • pamatlīdzekļu noma;
 • transporta noma līdz 150 euro mēnesī;
 • telpu izmaksas;
 • trešo personu pakalpojumu izmaksas;
 • e-pakalpojumu un datubāzu izveidošanas izmaksas;
 • semināru, konferenču, apmācību un izstāžu rīkošanas izmaksas;
 • komandējuma izdevumi;
 • tulkošanas izmaksas;
 • publicitātes, informācijas izplatīšanas un reprezentācijas izdevumu izmaksas;
 • stacionāru reklāmas, informācijas objektu vai labiekārtojuma elementu novietošana jaunu būvniecība.

Atbalsta intensitāte: 80 procentu no attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegšanas kārta

Kārtas periods

Dokuments

Pieejamais publiskais  finansējums, EUR

1.kārta

20.01.2018.-20.02.2018.

Paziņojums 1 000 000
2.kārta

04.02.2019.-04.03.2019.

Paziņojums 613 084,82