Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Valsts iestāde Vietējā pašvaldība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts Klātiene
  • Pieejamais finansējums
    • 190 000 EUR

Pasākumā atbalsta stikla zušu (Eiropas zušu Anguilla anguilla) ielaišanu Latvijas iekšējos ūdeņos atbilstoši Noteikumu Nr.722 1.pielikumam un attiecīgās ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem

Atbalsta pretendents ir:

  • valsts zinātniskais institūts, kas īsteno valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā;
  • vietējā pašvaldība, kuras teritorijā atrodas  Noteikumu Nr.722 1. pielikumā minētie iekšējie ūdeņi.
Svarīgi!

Projektu iesniegumu iesniedz personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, LAD Centrālajā aparātā vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta 15.12.2016.-20.01.2017. Paziņojums 250 000
2.kārta 17.11.2017.-15.01.2018. Paziņojums 200 000
3.kārta 01.11.2018.-15.01.2019. Paziņojums 190 000
4.kārta 04.03.2019.-05.04.2019. Paziņojums 190 000