Valsts atbalsts Informācija presei
kuģis piestātnē

No 2022. gada 15. decembra līdz 2023.gada 1. februārim zvejnieki var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas saņemšanai. Lauku atbalsta dienests (LAD) saņemtos pieteikumus izvērtēs un pieņems lēmumu līdz 2023.gada 1.martam, pamatojoties uz zvejniekam 2023.gadam piešķirto zvejas rīku skaitu.

2022. gadā šīs degvielas saņemšanai tika apstiprināti 11 zvejnieku pieteikumi. Kopējais piešķirtais degvielas daudzums 2022. gadā ir 35 4220 litri. Šobrīd zvejnieki ir izmantojuši 37% no piešķirtā degvielas daudzuma.

Marķēto degvielu var iegādāties zvejnieki, kuri to izmanto kuģos, kas paredzēti zvejniecībai iekšējos ūdeņos un piekrastes ūdeņos. Zvejniekam jābūt arī atļaujai (licencei) komercdarbībai zvejniecībā un jānoslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un tā protokols ar pašvaldību par zveju Baltijas jūras, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos vai iekšējos ūdeņos.

Lai saņemtu minēto degvielu, ir jāaizpilda pieteikums LAD Elektroniskajā pieteikšanas sistēmā, to var sūtīt arī papīra formātā pa pastu vai parakstītu elektroniski. Plašāka informācija ir skatāma dienesta mājaslapā.

LAD aicina ievērot, ka marķēto dīzeļdegvielu nevar saņemt zvejnieki, kuri atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam, kā arī tie, kuri kalendāra gadā ir iegādājušies dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

Detalizētāku informāciju par marķētās dīzeļdegvielas saņemšanu interesenti var noskaidrot, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni +37167095000.