Tirgus pasākumi Informācija presei EJZF
Zivju kastes

Lauku atbalsta dienests(LAD) informē, ka no 2022. gada 28. jūlija līdz 2023. gada 15. janvārim var iesniegt projekta pieteikumus pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts". Atbalsta pasākums ir organizēts Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) ietvaros.  

Uzglabāšanas mehānisma mērķis ir veicināt lielāku stabilitāti ražotāju organizācijām un palielināt ienākumus no produktiem, jo īpaši radot pievienoto vērtību. Atbalstam ir attiecināmi uzglabātie zvejas produkti par periodu no 2022. gada 24.februāra līdz 2022.gada 31.decembrim. Publiskais finansējums ir 647, 96 tūkstoši eiro apmērā.

Pieteikumus var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai pasts@lad.gov.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Plašāka informācija par atbalsta nosacījumiem ir pieejama dienesta mājaslapā.
Tālruņi uzziņām: +37167095000, +37129475947, +37129113803.