Zirgi aplokā

No 2024. gada 16. janvāra līdz 16. februārim norit projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā".

Šī pasākuma mērķis ir veicināt un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Atbalsta saņēmēji šajā pasākuma kārtā ir veterinārmedicīniskās prakses iestādes, kas projekta īstenošanas un uzraudzības laikā turpmākos piecus gadus apņemas nodrošināt datu ievadi par antimikrobiālo līdzekļu lietošanu lauku saimniecībās.

Sestās kārtas kopējais finansējums ir 1,46 miljoni eiro. Finanšu līdzekļi ir paredzēti ieguldījumiem datortehnikas un viedierīču iegādē, tīkla produktos, kā arī pakalpojumu kvalitātes un tehniskajā nodrošinājumā.  

Svarīgi! Projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem nepieciešams veikt iepirkuma procedūru, līdzīgi kā tas bijis iepriekšējās kārtās (šim pasākumam LAD Tehnikas un iekārtu katalogs netiek piemērots).

Īstenošanas termiņš pamatlīdzekļu iegādei ir seši mēneši no lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu.

Atbalsta pasākuma nosacījumi un papildu informācija pieejama dienesta tīmekļvietnē "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā". Projektu pieteikumi ir jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Tālrunis uzziņām: +371 67095000.

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstu.