Projekti un investīcijas ELFLA
Labības lauks

Prieks par sekmīgi īstenotajiem projektiem pasākumā "Sadarbība", kuru mērķis ir attīstīt lauku tūrisma iespējas. Projektus īstenoja Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" kopā ar sadarbības partneriem.

"Tūrisma produkta "Sidra ceļš" izveide un mārketings. Sadarbības partneri - SIA "Turkalnes muižas klēts", SIA "Bauņu sēta", SIA "Jumpravas sidrs", SIA "Tālavas sidrs", SIA "Abavas dārzi", SIA "URTICA".
Projekta mērķis ir izveidot un popularizēt jaunu nacionālās identitātes tūrisma produktu "Sidra ceļš". Šis produkts atklās tapšanas ceļu no augļu dārza līdz dzērieniem, iesaistot gan augļkopjus, gan sidra darītājus. Dabīgajam sidram ir labs potenciāls kļūt par vienu no Latvijas identitātes veidojošiem produktiem, jo mūsu platuma grādos augošie āboli, no kā gatavo sidru, piešķir tam unikālu garšu. Tas rada iespēju arī viesoties dažādas sidra darītavās, kā arī iepazīstinās ar kulinārajām tradīcijām un kultūras mantojumu dažādos reģionos.
Rezultātā ir izveidots tūrisma produkts "Sidra ceļš" (celotajs.lv/sidracels), tapuši mārketinga materiāli, kā arī rīkoti dažādi sidra popularizēšanas pasākumi.  

"Kulinārā tūrisma produkts "Rudzu ceļš"". Projekta mērķis ir sadarbības izveide starp lauku tūrisma uzņēmējiem, kā arī radīts un popularizēts nacionāla mēroga kulinārā tūrisma produkts "Rudzu ceļš", kas tematiski balstīts rudzu maizes un rudzu produktu tradīciju saglabāšanā Latvijā.
„Rudzu ceļš” aicina ciemos pie lauku uzņēmējiem, kuri cep rudzu maizi pēc tradicionālām vai pašu ģimenes paaudzēs izkoptām receptēm, gatavo dažādus ēdienus no rupjmaizes vai rudzu miltiem un ceļ tos galdā viesiem. „Rudzu ceļa” iniciatīva pieder z/s „Bērziņi”, lauku mājai „Caunītes”, Vinetai Cipei “Āraišu Dzirnavās”, z/s „Buliņi”, z/s „Klajumi”, kā arī Ainai Barsukovai no maiznīcas "Dzīles".

Produktam pievienojušās arī daudzas citas saimniecības, kas ir atvērtas apmeklētājiem, rāda, kā top maize, ļauj izmēģināt roku sava maizes kukulīša veidošanā, piedāvā graudu putras un citus veselīgus rudzu graudu ēdienus, no rudzu grauda spēka tapušus dzērienus, stāsta par maizes tradīcijām.  
Rezultātā izveidots tūrisma produkts "Rudzu ceļš" (celotajs.lv/rudzucels), veidoti mārketinga materiāli un rīkoti dažādi publicitātes pasākumi, t.sk. – maizes dienas.  

Ar projektos paveikto varēs iepazīties pasākumā “Maizes un sidra svētki Āraišu dzirnavās”, kas norisināsies šī gada 31. jūlijā. Detalizēta programma: celotajs.lv/maizesidrs.