Meža ceļs

No 2023. gada 26. maija līdz 26. jūnijam būs iespēja pieteikties atbalstam pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” vairākās aktivitātēs.

“Meža ieaudzēšana” - vienpadsmitās projektu kārtas finansējums ir 396 tūkstoši eiro.
Aktivitātē iesniegto projektu īstenošanas ir jāpaveic līdz 2025. gada 30. jūnijam.

“Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošana” - devītās projektu kārtas finansējums ir 630 tūkstoši eiro apmērā. Aktivitātē atbalstāma tikai jaunaudžu retināšana. Projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2024. gada 1. septembris.

Pasākumu nosacījumi un detalizētāka informācija pieejama dienesta mājaslapā sadaļā: Atbalsta veidi - Projekti un investīcijas. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Tālrunis uzziņām: +371 67095000.

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstu.