Akvakultūraas dīķis

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā “Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus” norisināsies no šī gada 17. maija līdz 15. jūnijam.

Pieejamais finansējums ir paredzēts 8 miljoni eiro apmērā. Atbalstu piešķir par zivju dīķu platību, kas ir pretendenta īpašumā vai lietošanā visā saistību periodā. Turklāt pretendenta ienākumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 250 eiro no katra atbalstam pieteiktās dīķu platības hektāra. 

Uz atbalstu var pretendēt Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēti vai atzīti akvakultūras un bioloģiskās akvakultūras nozares uzņēmumi. Saistību termiņš ir noteikts uz pieciem gadiem, sākot no 2023. gada.

Projektu iesniegumi pretendentiem ir jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Detalizētāka informācija par pasākuma noteikumiem un pieteikšanās kārtību skatāma dienesta mājaslapā. Tālrunis uzziņām - +371 67095000.

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021. - 2027. gadam atbalstu.