Zivis ūdenī

No 2022. gada 22. jūlija līdz 22.augustam akvakultūras uzņēmumi varēs pieteikties valsts atbalstam, lai mazinātu zaudējumus par varavīksnes foreļu un arktisko paliju (akvakultūras dzīvnieku) masveida bojāeju 2021. gada ilgstošajā karstumā jūnijā un jūlijā.

Kopējā atbalsta summa, kas paredzēta visiem atbalsta saņēmējiem, ir 260 tūkstoši eiro. Atbalsta apmēru aprēķina, zaudēto akvakultūras dzīvnieku daudzumu reizinot ar vidējo audzēšanas pašizmaksas cenu (4 eiro par kilogramu).

Lai pieteiktos atbalstam, pretendentiem ir jāpiesakās Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Iesniegumam ir jāpievieno:

  • praktizējošā veterinārārsta slēdziens (audzētavas apsekošanas pārskatu), kas apliecina zivju bojāeju augstās ūdens temperatūras dēļ (virs +25°C),
  • izsniegtos tirdzniecības vai utilizācijas dokumentus, kas pamato uzņēmumā bojāgājušo un utilizācijai nodoto akvakultūras dzīvnieku apjomu.

Šiem dokumentiem jābūt izsniegtiem ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. septembrim.

LAD lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņems viena mēneša laikā pēc atbalsta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbalstu paredzēts izmaksāt līdz šī gada 31. decembrim.

Tālrunis uzziņām: +37167095000.