Ciltsdarbs Lopkopība Valsts atbalsts
Latvijas zilā govs

Šodien, 9. aprīlī, tiek izmaksāts maksājums par piena govīm 7,8 miljonu eiro apmērā.

Maksājumu veic 2 119 dzīvnieku īpašniekiem, kopumā tas tiek maksāts par 89 186 govīm. Ir piemērots samazinājums 6,1% lielā apmērā. Par  ciltsgrāmatas “A” sadaļā ierakstītu piena govi tiek maksāti 102, 35 eiro, bet par ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstītu govi - 65,73 eiro.

Rīt, 10. aprīlī, LAD veiks maksājumu par sivēnmātēm, kopā tiks izmaksāti 5,06 miljoni eiro. Maksājumu saņems 47 saimniecības par 14 654 sivēnmātēm, likme - 345, 5 eiro.