Citi pasākumi
Baltija - Polija

No šī gada 13. - 15. septembrim Lauku atbalsta dienestā viesojas kolēģi no Polijas, Lietuvas un Igaunijas, lai piedalītos Baltijas valstu un Polijas maksājumu aģentūru konferencē. Šogad konferences norise vieta ir Latvijas galvaspilsēta Rīga.

Konferences mērķis ir pārrunāt visus aktuālos darba jautājumus maksājumu aģentūrās, kā arī dalīties ar pieredzi par jaunā Kopējās lauksaimniecības politikas perioda pasākumu ieviešanas aspektiem katrā valstī.

Maksājumu aģentūru konferencē liela uzmanība pievērsta vairākiem būtiskiem jautājumiem. Viens no tiem ir monitoringa sistēmas ieviešana darbā ar platību maksājumiem un paredzētajām pārbaudēm. Tiks diskutēts arī par jaunajiem nosacījumiem platību maksājumu saņemšanai, kā arī par atbalsta saņemšanas kritērijiem dažādās ekoshēmās. Visām dalībvalstīm ir svarīgi saglabāt ilggadīgo zālāju īpatsvaru, tāpēc arī šis būs viens no konferences sarunu tematiem. Līdztekus diskusijām par investīciju pasākumu veiksmīgu norisi, ar kolēģiem tiks apspriesti aktuālie jautājumi par galvenajiem izaicinājumiem datu apkopošanā un analīzē.

LAD direktors Ģirts Krūmiņš atzīst: “Dienesta mērķis, organizējot šo konferenci, ir ne tikai diskutēt par dažādu atbalstu lauksaimniecībā saņemšanas nosacījumiem, bet visa pasākuma gaitā kā galveno caurviju tēmu saglabāt sarunas par vērtībām. Akcentēt to, cik būtiska šobrīd ir spēja sadarboties un atbalstīt vienam otru. Šādas ikgadējas tikšanās ar kaimiņvalstīm rosina pārdomāt un analizēt paveikto darbu LAD, kā arī sniedz impulsu jaunu ideju ieviešanai un realizācijai."