Auzu lauks

No 2024. gada 17. aprīļa līdz 22. maijam, bet ar kavējuma samazinājuma sankciju līdz 17. jūnijam lauksaimnieki varēja pieteikties platību maksājumu saņemšanai.

Šogad tika saņemti 52 200 platību maksājumu iesniegumi, kopējā pieteiktā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir 1 771 502 ha.

Ir pieaugusi pieteiktā LIZ platība - 2023. gadā tie bija 1 769 722 ha, savukārt pieteikumu skaits ir samazinājies - 2023. gadā LAD saņēma 53 350 iesniegumus. Tendence, ka katru gadu nedaudz samazinās iesniegumu skaits, ir nemainīga, jo lauksaimnieki apvieno saimniecības, vecākā gadagājuma saimnieki patrauc saimniekot u.tml.

2024. gadā prasības platību un dzīvnieku maksājumu saņemšanai nav būtiski mainījušās, arī atbalsta pasākumu skaits un veidi ir tādi, kādi tie bija iepriekšējā sezonā.