Platību maksājumi Valsts atbalsts
Labības lauks

Lauksaimniekus platību maksājumiem ar kavējuma samazinājuma sankciju var pieteikties līdz 17. jūnijam, aizpildot ģeotelpisko iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Svarīgi! Ja ģeotelpiskā iesniegumā nepieciešams veikt labojumus vai precizējumus, arī to var izdarīt līdz 17.jūnijam. Īpaša uzmanība jāpievērš:

  • vai lauksaimnieks ir pieteicies visiem atbalsta veidiem un ģeotelpiskajā iesniegumā EPS ir ielikta atzīme pie tiem;
  • vai laukos, kuros bija ziemas segums, tas ir noradīts arī ģeotelpiskajā iesniegumā;
  • lauksaimniekiem, kuri audzē starpkultūras, jāpārliecinās, vai ir pietikušies uz 2.ekoshēmu.

Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka informācija par pieteikšanos platību maksājumiem, aicinām zvanīt uz klientu apkalpošanas tālruni +371 67095000 (darba dienās no plkst.8.00-20.00) vai apmeklēt Klientu apkalpošanas centrus klātienē.