Traktors

No 2023. gada 27.aprīļa līdz 1.jūnijam lauksaimnieki var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas 2023./2024. saimnieciskajam gadam saņemšanai.

Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, ir jāveic lauksaimnieciskā darbība un uz kārtējā gada 1. jūniju jābūt reģistrētam LR Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

Dīzeļdegvielu piešķir par Ilgtspēju sekmējošu ienākumu pamatatbalstam vai Maksājuma mazajiem lauksaimniekiem saņemšanai deklarēto un apstiprināto hektāru skaitu. Ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas (neskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu) ir jābūt vismaz 350 eiro no hektāra, bet bioloģiski sertificētajās saimniecībās - vismaz 210 eiro no hektāra.

Marķēto dīzeļdegvielu var izmantot kravas pašpārvadājumiem, traktortehnikai un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem.

Precīzāki nosacījumu marķētās dīzeļdegvielas saņemšanai ir lasāmi LAD mājaslapas izvēlnē “Dīzeļdegviela lauksaimniekiem”.

Konsultācijas var saņemt pa tālruni  +371 67095000.