Citi pasākumi Sadarbība
Memoranda parakstīšana

Šī gada 30. aprīlī Ukrainā tika parakstīts sadarbības memorands starp Lauku atbalsta dienestu un Bila Cerkva rajona administrāciju, lai nostiprinātu jau esošās draudzības saites un veicinātu turpmāko sadarbību.

Sadarbības memorands paredz dažādu ekspertu grupu darbu, konsultāciju un apmācību organizēšanu, kā arī atsevišķu projektu īstenošanu lauksaimniecības jomā, lai veiksmīgāk uzsāktu Ukrainas ceļu uz Eiropas Savienību.

LAD direktors Girts Krūmiņš vizītes laikā uzsvēra: “Latvijas tauta nešaubīgi tic ukraiņu uzvarai. Papildus sniegtajai humānajai palīdzībai un atbalstam bruņotajiem spēkiem, šodien tiek stiprināta mūsu sadarbība ilgtermiņā, kas vērsta uz Ukrainas atjaunošanu un attīstību pēc kara beigām. Jūs esat neticama tauta, kas ar savu ticību un vienotību demonstrē visai pasaulei patiesu spēku. Mums ir liels gods atbalstīt jūs šajā cīņā par taisnību.”

Vizītes laikā pārstāvjiem no Latvijas bija iespēja tikties arī ar Bila Cerkva rajona vadību un iepazīties ar vairāku lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu darbību.